Plán péče v těhotenství

Při poskytování prenatální péče provádíme klinická a laboratorní vyšetření, která rozdělujeme na pravidelná a nepravidelná vyšetření. Pravidelná se provádějí při každé návštěvě těhotenské poradny a nepravidelná pouze v určeném týdnu těhotenství.

Pravidelná

Do 34. týdne těhotenství se provádí v intervalu 4-6 týdnů, od od 34. týdne do porodu jedenkrát za 1-2 týdny.

  • sběr anamnestických údajů a určení míry rizika
  • zevní vyšetření těhotné, stanovení hmotnosti a krevního tlaku
  • chemické vyšetření moči proužkem (stanovení bílkoviny a cukru)
  • podle uvážení lékaře vaginální vyšetření a detekce známek vitality plodu (auskultací či ultrazvukem)

Nepravidelná

DO 14. TÝDNE TĚHOTENSTVÍ

Komplexní prenatální vyšetření. Gynekologické vyšetření i vystavení těhotenské průkazky s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče.

Ultrazvukové vyšetření zhodnotí počet plodů, vitalitu, podle CRL(délky enrya) je určena datace těhotenství (stáří a termín porodu )

Laboratorní vyšetření

  • stanovení krevní skupiny a RhD,
  • screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek, stanovení hematokritu, hladiny hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů,
  • sérologické vyšetření HIV, Hepatitidy B a protilátek proti syfilis, případně vyšetření metabolismu štítnice
  • glykemie nalačno

11.-13. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství Je to screening nejen nejčastějších vrozených vývojových vad plodu ( morfologických a chromosomálních) ale i těhotenství s rizikem rozvoje preeklampsie a růstové restrikce plodu. Jedno z nejdůležitějších vyšetření, proto doporučujeme vyšetření v akreditovaném pracovišti s možností ev. dalšího a následného vyšetření v případě nutnosti !
Zatím není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cena vyšetření je cca 1500 – 1800 Kč ( zdravotní pojišťovny však v rámci svých těhotenských balíčků toto vyšetření proplácí)

20.-22. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Ultrazvukové vyšetření-běžné, hrazené zdravotní pojišťovnou- Zhodnotí základní biometrii plodu (velikost a stáří), vitalitu plodu, lokalizaci placenty, množství plodové vody a hrubé vývojové vady.

Podrobné ultrazvukové vyšetření s podrobným popisem morfologie plodu.-nehrazené zdravotní pojišťovnou!
Umožnuje diagnostikovat až 90 % závažných morfologických vad plodu, není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cena vyšetření je cca 1000,-Kč, (většina zdravotních pojišťoven však v rámci svých těhotenských balíčků toto vyšetření proplácí)

24.-.28. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Orální glukózový toleranční test.
Je to screening poruch glukózové tolerance k vyloučení počínající těhotenské cukrovky.

28. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Předporodní profylaxe RhD alloimunizace u RhD negativních žen. Je dobré vědět Rh faktor u otce plodu.
Jedná se o aplikaci anti D IgG séra (Igamad, Rhezonativ) u žen Rh negativních.

28.-34. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Laboratorní vyšetření
stanovení hematokritu, hladiny hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů,

vyšetření na pohlavně přenosné choroby (syfilis)

30.-32. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Ultrazvukové vyšetření
Zhodnotí základní biometrii plodu (velikost), vitalitu, polohu plodu, lokalizaci placenty, množství plodové vody.

35.-37. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Vaginorektální detekce streptokoků skupiny B ( GBS)
V případě pozitivity je dítě preventivně chráněno antibiotiky podanými matce při porodu.

36.-37. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Zaevidování těhotné do porodnice , včetně kontroly , rizikové pacientky zůstávají v péči porodnice. ( Check In)
Nerizikové těhotné zůstávají v péči registrujícího gynekologa!

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu.není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
K růstové restrikci plodu dochází u 5-10% těhotenství a je příčinou 30-50% úmrtí plodu v děloze.  Riziko úmrtí plodu v děloze se výrazně zvyšuje po 37 t. délky trvání těhotenství. Růstová restrikce se však nemusí projevit jen nitroděložním úmrtím plodu, ale může vést k mírnějším formám poškození, které se projeví až v období dospívání nebo v dospělosti. Identifikace těchto plodů s růstovou restrikcí má zásadní význam ve strategii další prenatální péče a ve strategii ukončení těhotenství.

40. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Kardiotokografický non-stress test podle zvážení gynekologa.
Těhotná může být předána do péče zdravotnického zařízení, které povede porod, po vzájemné dohodě – nejpozději však v týdnu 41+0! Mezi týdny 41+0 a 42+0 by měly být podnikány kroky k ukončení těhotenství. Ženám by měla být nabízena preindukce/ indukce porodu.

Těhotenství by mělo být ukončeno do týdne 42+0.

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče v těhotenství a nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.